O kvalitě webu rozhoduje grafický návrh

9.11.2007 13:46   |  

Uvažujete ve firmě o vytvoření vlastních WWW stránek? Nedokáže váš stávající firemní web plnit stanovené cíle a vy máte na starosti jeho kompletní redesign? Přípravě je třeba věnovat pozornost.

Součástí počátečních úvah o vytvoření firemního webu samozřejmě bývá to, „jak budou WWWstránky vypadat“, tedy design webu. Je ovšem nutné si uvědomit, že grafický vzhled webu je sice důležitým, nikoli však jediným faktorem, který rozhoduje o jeho úspěšnosti.

Cílem tohoto článku je vyjasnění některých fází procesu vytváření WWW prezentace - zejména těch, které souvisí právě s grafickým návrhem.

Potřebujeme vůbec web?

Začněme provokativní otázkou: „Potřebuje vůbec naše firma WWW prezentaci?“ Přínosů, které může mít web pro konkrétní firmu, je nepochybně mnoho: představuje především nový komunikační kanál, pomocí něhož můžeme oslovovat nové trhy a zákazníky. Dovoluje firmě relativně nenákladně přejít od tradičního distributorského modelu k modelu přímého prodeje, umožňuje zefektivnit komunikaci s obchodními partnery a dodavateli. Mezi další typické přínosy patří snižování nákladů - ať už v oblasti propagace, či při poskytování zákaznické podpory.

Dívejme se ovšem na věc realisticky. Opravdu je některý z přínosů pro vaši firmu zajímavý? Pokud zajímavý je, existuje zde šance, že je realizovatelný? Nejdříve se zamysleme nad tím, zda je vůbec vhodné dané výrobky nebo služby propagovat či prodávat prostřednictvím internetu.

Následuje samozřejmě analýza zahrnující přinejmenším tyto tři body:

* získání informací o konkurenci, její nabídce a o situaci na trhu,

* vymezení cílových skupin zákazníků naší firmy,

* zodpovězení otázky: „Proč by potenciální zákazníci měli využít právě naší nabídky?“

Dále je vhodné pokusit se odhadnout budoucí vývoj a vyjádřit jej měřitelným způsobem.

Proč nezačít grafickým návrhem

Úvodní úvahy jsou za námi a odpověď na naši základní otázku zní: „Ano, web naše firma skutečně potřebuje.“ Co dále? Řekneme grafikovi, ať nám navrhne nějaký web? Rozhodně ne! Dobrý grafik by jistě něco pěkného vytvořil, ale jste si jisti, že si návštěvníci vašich WWWstránek od vás něco koupí jen proto, že se jim líbí použitá kombinace barev? Nikoli, základním klíčem k úspěchu je obsah webu - tedy především nabídka firmy a vše, co s ní souvisí. Nejprve je tedy nutné určit, co web bude nabízet, jakým způsobem a proč právě tímto způsobem. Nezapomeňte, že už v tuto chvíli víme komu, cílové skupiny zákazníků, a také proti komu - konkurence.

Můžete mít nejlíbivější web ze všech prodejců hraček, ale pokud budete mít panenky Barbie dvakrát dražší než konkurence, nekoupí je od vás nikdo.

Grafik versus informační architekt

Konečně se dostáváme k hlavnímu tématu článku - tedy grafickému návrhu. Nezapomeňte, že grafik není informační architekt. Nevymyslí za vás celkovou strukturu webu. Nebude vám obvykle ani schopen poradit, jak označit jednotlivé sekce a stránky webu, aby byly pro návštěvníka intuitivně srozumitelné a ten dokázal okamžitě správně identifikovat jejich účel a obsah. Všechny tyto věci musíte mít vymyšlené dříve, než grafika vůbec oslovíte. Za tímto účelem můžete oslovit některou z profesionálních poradenských společností nebo se pokusit vše vymyslet sami. Druhá možnost je samozřejmě levnější, ale existuje relativně vysoké riziko, že se dopustíte závažných chyb, které negativně ovlivní úspěšnost webu.

Jaké informace tedy grafikovi předem sdělit? V případě drtivé většiny webů můžete definovat typové stránky, které odrážejí strukturu celého webu. Pro lepší představu uveďme příklad. V případě jednoduchého internetového obchodu můžeme obvykle rozlišit šest typových stránek: úvodní stránku, stránku s přehledem výrobků, stránku s detailem výrobku, nákupní košík, objednací či registrační formulář a běžnou textovou stránku. Typové stránky se od sebe odlišují především charakterem prezentovaných informací, použitím různých prvků, jako jsou například formuláře, tabulky, seznamy, obrázky a jejich rozmístěním. Vytvořte nebo minimálně popište šablony, wireframy, těchto typových stránek a předejte je ke zpracování grafikovi.

Jak může taková šablona vypadat, vidíte na obrázku č. 1. Rozvržení jednotlivých prvků rozhodně není náhodné. Klíč lze jednoduše popsat.

Jednotlivé prvky by měly být umístěny na místech, které odpovídají jejich důležitosti a kde je uživatelé budou očekávat. Vlastní rozmístění ovšem již tak jednoduché není.

Kde uživatelé očekávají typické prvky

V případě, že návštěvník vidí firemní web poprvé, během několika málo úvodních vteřin vyhodnocuje, zda web bude schopen uspokojit jeho potřebu nebo zda má web opustit. V tuto chvíli hraje rozvržení jednotlivých prvků a celkový design webu významnou úlohu. Uživatelé si v průběhu doby zvykli, že určité prvky naleznou na určitém místě, že budou vypadat určitým způsobem a očekávají i typické chování. Lze to označit za webové konvence.

Logo firmy

Logo je klíčovým identifikačním prvkem, který umožňuje návštěvníkovi odpovědět na otázku, kam se dostal. Zároveň pomáhá zvyšovat povědomí o značce. To je hlavním důvodem, proč by se logo mělo objevovat na dobře viditelném místě. Obvyklým místem je v tomto případě levý horní roh stránky. Co se týče očekávaného chování, kliknutím na něj by se měl návštěvník dostat na úvodní stránku webu.

Navigace

Navigace poskytuje návštěvníkovi základní představu typu informací, které může na firemním webu získat. Zároveň je hlavním prvkem, prostřednictvím kterého se návštěvník po webu pohybuje. To je opět důvodem, proč by se měla nacházet na dobře viditelném místě - tedy v horní části stránky. Není rozhodující, zda je v levém nebo pravém rohu, či je umístěna horizontálně. Důležité je, aby návštěvník na jakékoli stránce webu okamžitě dokázal navigaci identifikovat, to znamená, aby na všech stránkách byla umístěna na jednotném místě a měla jednotný vzhled.

Své pevné místo má v rámci hlavní navigace i odkaz na kontaktní údaje firmy. Pokud firma neumožní návštěvníkovi snadno a rychle nalézt kontaktní údaje, připravuje se o potenciálního zákazníka. Očekávaným umístěním odkazu je poslední položka v rámci bloku s hlavní navigací. Na obrázku č. 2 můžete porovnat vhodné umístění odkazu (nahoře) s méně viditelným umístěním (dole). Při označování odkazu se v tomto případě nesnažte být originální - prostě použijte text „kontakt“.

Vyhledávání

Vyhledávací políčko by mělo být součástí každého rozsáhlejšího webu.

Velké procento návštěvníků považuje vyhledávání za nejrychlejší způsob, jak se dostat k požadovaným informacím. Viditelné umístění v horní části webu je tedy opět žádoucí. Návštěvník očekává, že najde standardní textové políčko a tlačítko. Pokud tento prvek vypadá jinak - například textové políčko má neobvyklé pozadí či ohraničení nebo je místo tlačítka použitý nejednoznačný obrázek, bude mít návštěvník s nalezením problémy. Pro lepší představu můžete na obr. č. 3 opět konkrétní příklad jasně srozumitelného políčka (vlevo) a špatně navrženého řešení (vpravo).

Nákupní košík

V případě internetového obchodu patří mezi nejdůležitější prvky, které by se měly objevovat na každé stránce, nákupní košík. V tomto případě návštěvníci obvykle očekávají umístění v pravém horním rohu stránky.

Lepší viditelnosti dále pomáhá doplnění grafickou ikonou nákupního košíku. Samozřejmě ne vždy je porušení uvedených pravidel a doporučení chybou. Naopak je jiné umístění některého prvku žádoucí a vyplývá z požadavků na projekt. Nedodržení konvencí by však pokaždé mělo být ospravedlněno přínosem pro uživatele. V opačném případě je lepší, i když to může vypadat nudně, raději se držet osvědčených postupů.

Odkazy

Znáte na webu důležitější prvek, než jakým jsou odkazy? Odkazy jsou samotnou podstatou webu. Proto by měl být grafický design webu vytvořen tak, aby návštěvníkovi bylo na první pohled jasné, jaký text plní funkci odkazu a jaký nikoli. Standardní odlišení odkazu, o kterém nebude pochybovat žádný návštěvník webu, je barvou a podtržením. Proč nestačí odlišení pouze barvou? Na webu je obvykle využito několika barev pro různý text - jak má potom návštěvník poznat, jakou barvu mají odkazy? A další důvod. Někteří uživatelé mají problémy se zrakem a rozeznáváním barev - proč těmto lidem rovnou zavírat dveře?

Specifickým typem odkazů jsou odkazy na dokumenty ve formátech PDF, DOC apod. Otevření těchto dokumentů vyžaduje, aby měl návštěvník na svém počítači nainstalovanou patřičnou aplikaci k prohlížení. Proto by mělo být z odkazu na první pohled zřejmé, že se jedná o odkaz na jiný dokument než běžnou WWWstránku. Z hlediska designu webu je přínosné, pokud se vedle daného odkazu objeví i grafická ikona charakterizující typ dokumentu. Příklad vhodně řešeného odkazu můžete vidět na obrázku č. 4.

*

Kvalitní design

1. Zvyšuje důvěryhodnost - žádný návštěvník si nekoupí nic u firmy, která se mu zdá nedůvěryhodná. Pokud firemní web vypadá nedůvěryhodně, přenáší potenciální zákazník tuto image i na firmu samotnou. Obzvláště důležitá je důvěryhodnost u webů, které zprostředkovávají přímý prodej, tedy hlavně internetových obchodů, webů cestovních kanceláří a dalších. 2. Buduje značku - kvalitní design webu pomáhá zvyšovat povědomí o značce, pomáhá šířit pozitivní smýšlení o značce. 3. Pomáhá návštěvníkům dosahovat jejich cílů - Jak? Zlepšuje použitelnost, ergonomii webu. Ovládání webu je intuitivní, orientace přímočará a práce s ním „vyvolává příjemné pocity“. Kvalitní design také pomáhá bezbariérové přístupnosti, například veškerý text by měl být bez problémů čitelný i pro uživatele, kteří mají problémy se zrakem. Vytvoření kvalitního designu firemního webu rozhodně není jednoduchou záležitostí. Vyplatí se nepodceňovat důležitost jednotlivých fází přípravy WWW prezentace a respektovat vztahy mezi nimi. Jen tak můžeme vytvořit web, který splní naše očekávání a přinese firmě kýžený zisk.

obr. č. 1

obr. č. 2

obr. č. 3

obr. č. 4

** O autorovi| Luboš Plotěný, Konzultant projektu Dobrý web, autor publikace Budování úspěšného firemního webu: Strategie, tvorba, propagace

Autor: Luboš Plotěný

Komentáře

Čtěte také

Skanska na východě Slovenska postaví 14 km dálnice za 5,3 miliardy korun

Skanska na východě Slovenska postaví 14 km dálnice za 5,3 miliardy korun

Stavební společnost Skanska Česká republika a Slovensko postaví 14,4 kilometru dlouhý úsek dálnice D1 na východním Slovensku poblíž Košic. Hodnota stavby je 5,3 miliardy korun.… více

Mobilní web