Jak získat certifikace ISO a dotace z Evropské unie

9.11.2007 14:12   |  

Certifikace ISO 9001 a 14001 patří již k popisu polygrafické firmy tak jako u člověka třeba barva vlasů. Naprostá většina středních a větších polygrafických společností již obě certifikace má či se aspoň k jejich získání právě chystá.

SUSS Consulting shání polygrafické dotace s 98% úspěšností

Novějším a zatím méně rozšířeným trendem je získat na činnost firmy dotace z fondů EU - na rozdíl od certifikace ISO toto úsilí přináší peníze firmě bezprostředně.

Firmy se mohou pokusit získat dotaci i připravit se k certifikačnímu auditu samy, ke zvýšení úspěšnosti těchto pokusů ale často využívají služeb poradenských společností. Jednou z těch, které se věnují certifikacím podle norem i získávání dotací pro své klienty, je pražská SUSS Consulting. SUSS má k polygrafii blízko - její majitel a ředitel ing. Josef Kouřil několik let pracoval v dodavatelské firmě pro polygrafii. Protože vSUSS znají polygrafické prostředí, jsou schopni rychleji a přesněji popsat procesy v něm. Mezi jejich klienty patří tiskárny od velké Svobody Press či České Unigrafie po desítky menších firem s pěti až šedesáti zaměstnanci, jako jsou Tiskárna Lelka či hořovický Tejinvest. Ze 70 % se k nim noví klienti dostávají na doporučení těch starých. V poslední době k nim přecházejí i firmy již připravené k certifikaci jinou poradenskou firmou.

SUSS vznikla v roce 1997 a o rok později začala zavádět první systémy podle norem ISO. V roce 2001 zahájila poradenství v oblasti ekonomiky, financí a krizového managementu, o rok později zahrnula do svých služeb i normy z oblasti bezpečnosti práce a další. Věnuje se také právnímu poradenství v evropském, pracovním i obchodním právu. Nabízí také pořádání školení a konferencí a další aktivity.

V posledních dvou letech firma rozvinula další oblast činnosti: pomoc při získávání dotací. Spolupracuje se všemi důležitými certifikačními společnostmi: Moody International, SGS Czech Republic, Lloyd's Register, TÜV International, URS certifikace, Intertek či BureauVeritas.cz.

SUSS má 32 zaměstnanců, jde tedy vtomto segmentu o firmu střední velikosti. Centrála a vedoucí projektů sídlí ve Francouzské ulici na Vinohradech vcentru Prahy, další pracovníci v kancelářích na okraji Prahy vBohnicích. Loni zřídila SUSS svou brněnskou pobočku, vprůběhu příštího roku by chtěla zřídit pobočky vBerlíně a Londýně.

Dostaňte se z ISOlace

Certifikát ISO je udělován na tři roky, přičemž po každém roce koná tzv. dohledový audit, po třetím roce recertikační audit. Nejčastěji zaváděnými normami jsou ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System). Tato poslední norma vychází z britské normy BS 7799:1999, vydané poprvé v roce 1995 a revidované o čtyři roky později podle vývoje technologií zpracování informací, zvláště v oblasti sítí a komunikací. Revize také klade větší důraz na začlenění podnikového zabezpečení informací a na odpovědnost za toto zabezpečení.

Systém řízení jakosti (nebo také QMS -managementu kvalitu) ISO 9001:2000 patří mezi nejrozšířenější standardy řady ISO na světě. Vychází z procesního řízení a modulu PDCA (Plan-Do-Check-Act) a lze jej vztáhnout na všechny typy firem bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Jeho zavedení vede mj. ke zvýšení produktivity, snížení firemních nákladů na administrativu a výrobu, zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace. QMS má zabezpečit, že všechny požadavky zákazníka, které neodporují zákonným požadavkům, jsou splněny. Dokumentace QMS musí být jednoduchá, stručná a srozumitelná pro všechny pracovníky, vedení záznamů musí být jednoduché pro uživatele.

Více norem, méně rizik

Pro zavedení EMS (systému environmentálního managementu) existují v zásadě dva předpisy: technické normy řady ISO 14000, reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její využití, a Nařízení Rady EHS č. 1836/93 EMAS.

Mezi přínosy EMS patří finanční přínosy (redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů, zvýšení efektivnosti výroby, rozšíření tržního potenciálu), a snížení rizik plynoucí z nedostatečného ošetření organizačních a technických prvků ochrany životního prostředí (havárie, snížení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny a veřejnou správu, ztráta trhů a zákazníků).

V roce 2005 byla vydána revize normy ISO 14001:2004. Od té doby podniky už nemusí provozovat dva různé systémy, ale jen jeden systém managementu kvality a životního prostředí. Lze jej tedy certifikovat jedním auditem, což firmám sníží náklady na ostatní interní audity. Hlavní zlepšení je ale ve změnách a jasnější formulaci požadavků.

ISO 14001 ve verzi z roku 1996 platila do loňského května, již certifikované firmy měly (a dosud tedy ještě mají) rok a půl na přechod na novou verzi při plánovaném kontrolním auditu nebo při recertifikaci. Pětina polygrafických klientů SUSS právě zavádí nebo dovršuje ISO 14001.

Nedávno začala SUSS připravovat polygrafické firmy na certifikaci podle ofsetové normy ISO 12647-2. První certifikovanou tiskárnou je pražská Svoboda Press, dalších 14 firem se na certifikaci připravuje. Nejmladšími ISO normami jsou systém managementu bezpečnosti informací ISO 17799 a návazná ISO/IEC 27001.

OHSAS 18002, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health and Safety Assessment Series), navazuje na 9001 a 14001 tak, aby bylo možné vytvořit integrovaný systém řízení firmy. Od struktury těchto norem se odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika. Základem normy je analýza rizik, skládá se z identifikace nebezpečí, hodnocení a omezení rizik. Omezí kromě úrazů i výskyt chorob z povolání. Certifikace OHSAS bude podle J. Kouřila v budoucnu pravděpodobně nezbytností a ti, kdo jej zavedou již dnes, získají náskok. Mezi další služby SUSS patří např. analýza možnosti vzniku vad a jejich následků FMEA.

Sedmero dotací, i na poradenskŽ služby

Proč se vlastně nechat připravit k certifikaci ISO poradenskou firmou? Lidé uvnitř certifikované firmy se navzájem znají a trpí „provozní slepotou“. Požadavky ISO jsou formulovány všeobecně a lidé z firem do dokumentace k certifikaci často píšou věci, které jejich procesy dobře nepopisují - J. Kouřil se setkal i s případy, kdy si firma vypůjčila dokumentaci k ISO od jiné firmy a prostě ji opsala.

Doba přípravy k certifikaci závisí na velikosti firmy, počtu zaměstnanců podílejících se na přípravě k certifikaci, dosavadní úrovni QMS ve firmě, počtu procesů ve firmě, které budou zahrnuty do QMS, zdrojích, které vedení firmy na zavedení QMS uvolní a vlivech, které ovlivňují přípravu počet poboček společnosti v ČR. V průměru tato doba trvá asi půl roku.

Dokumentaci k ISO, podobně jako dotační projekt, je třeba napsat tak, aby byly pochopitelné pro všechny zaměstnance, ale i pro hodnotitele, který nemusí být z oboru, jinak vrátí dokumentaci k přepracování a firmě utíká čas (a někdy i sama dotace).

SUSS má 98% úspěšnost dotačních projektů - také díky tomu, že neperspektivní projekty odmítne hned na počátku. Pokud se po prvotním zmapování projektu ujme, účtuje si jednorázově první část odměny za své služby, je ale také možné zaplatit jen např. polovinu této částky a po udělení dotace doplatit částku vyšší. Zatím získali dotace pro čtyři desítky projektů (včetně nepolygrafických) - například na nákupy tiskových a dalších polygrafických strojů a zařízení, stavby budov pro polygrafii, lidské zdroje (zde existuje možnost pokrýt dotací až 80 % nákladů konkrétního projektu).

Dotace jsou často udělovány na projekty z oblasti IT (ICT), přičemž SUSS již čtyři roky spolupracuje s firmou STAPRO, výrobcem polygrafických systémů Cicero. Získání dotace obvykle trvá 4-5 měsíců.

Některé firmy vypracují s pomocí SUSS jen první dotační projekt a na dalších již pracují samy, obvykle ale firmy spolupracují se SUSS i nadále. Jedna z nich již takto získala sedm dotací: na budovu, zaměstnance, IT, stroje, vybavení…

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje příspěvek (státní dotaci) na získání certifikátu v rámci Programu podpory malých a středních podnikatelů TRH. Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na domácích i zahraničních trzích. Podpora je určena malým a středním podnikatelům v zapojování do jednotného trhu EU.

Program umožňuje získat podporu ve výši 50 % nákladů na pořízení (tedy i poradenské služby) certifikace podle norem řady ISO 9001 nebo ISO 14001, případně nákladů spojených se zaváděním Programu EMAS (nejvýše však 200 000 korun). V případě certifikace integrovaného systému (ISO 9001 společně s ISO 14001) je maximální výše dotace 300 000 korun.


Seminář o dotacích EU pro rozvoj polygrafických firem (nákup informačního systému, získání certifikátů ISO 9001 a 14001)

Společnost SUSS Consulting ve spolupráci se společnostmi STAPRO a United Registra of Systems Czech (URS CZ) uspořádá 15. října 2007 seminář na téma: Jak získat dotace z EU na zavedení norem ISO 9001, ISO 14001 a nákup informačních systémů. Mediálním partnerem semináře je Polygrafie revue. Akce je bezplatná, je však nutná předchozí akreditace do 1. října na e-mailové adrese: dockal@mf.cz. Akreditace bude potvrzena do 5 dnů po zaslání a je kapacitně omezena. Program: 1. Ekologie v polygrafii - Miroslav Dočkal (Polygrafie revue) 2. Postup při zavádění mezinárodních norem ISO 9001 a 14001, výhody implementace informačního systému a získání dotací z EU -Josef Kouřil (SUSS Consulting) 3. Postup a řešení při implementaci informačních systémů - Pavel Karásek (STAPRO) 4. Průběh certifikace mezinárodních norem ISO 9001 a 14001 - Petr Maličovský (URS CZ) 5. Diskuze - občerstvení Místo konání: Pratur Hotels, Zámek Krč, V Podzámčí 1, Praha 4, www.chateauhotel.cz Každý účastník obdrží doprovodné materiály. Seminář je vhodný zejména pro firmy, které nemají zavedený systém ISO 9001 a ISO 14001, nemají zakoupen řídicí informační systém a uvažují o nákupu a chtějí získat dotace z EU na tyto produkty

Autor: md

Komentáře

Čtěte také

Součástky pro iPhone 7 stojí čtvrtinu toho, co Apple účtuje zákazníkům

Součástky pro iPhone 7 stojí čtvrtinu toho, co Apple účtuje zákazníkům

Ta informace se objevuje krátce po startu prodeje každého nového iPhonu. Nejinak je tomu letos a zkrátíme to na nutné minimum. Cena součástek, ze kterých sestává 32GB iPhone 7 je… více

Mobilní web