Dárečky s logem si klidně odečtěte

29.9.2010 16:52   |  

Některé vánoční dárky potěší obchodní partnery i vašeho finančního ředitele

Tady danit nemusíte, je tu logo a cena do pětistovky

Vánoce, které se nám nezadržitelně blíží, jsou skvělou příležitostí nejen jak poděkovat za celoroční spolupráci obchodním partnerům a zaměstnancům, ale i pomoci těm, kteří to potřebují. Ať už se jedná o dárky pro obchodní partnery či zaměstnance, je vhodné zvážit případná daňová úskalí.

V případě vánočních dárků pro obchodní partnery je potřeba vzít v úvahu omezení daňové uznatelnosti nákladů na reprezentaci. Výdaje na pohoštění, občerstvení a dary jsou zde obecně považovány za daňově neuznatelné. Výjimku tvoří reklamní nebo propagační předměty opatřené logem obchodní firmy, ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží či služby. Hodnota takového daru bez daně z přidané hodnoty ale nesmí přesáhnout 500 korun a tyto reklamní nebo propagační předměty nesmí být, s výjimkou tichého vína, předmětem spotřební daně. Pokud dárky splňují uvedené podmínky, jsou vaším daňově uznatelným nákladem.

Jen do pětistovky

Definice reklamních nebo propagačních předmětů pro účely daně z přidané hodnoty není shodná s výše uvedenou definicí reklamních nebo propagačních předmětů v zákoně o daních z příjmů. Reklamní a propagační předměty nemusí být opatřeny jménem či ochrannou známkou jejich poskytovatele. Dále není nutné sledovat, zda jsou či nejsou předmětem spotřební daně. Cena reklamního či propagačního předmětu bez přidané hodnoty však stále nesmí přesáhnout 500 korun.

Pokud tedy vaše společnost zvažuje darovat obchodním partnerům láhev moravského bílého vína za 300 Kč (bez DPH), pak si uplatní nárok na odpočet a předání reklamního předmětu nedodaní. Pro účely DPH již láhev vína nemusí být opatřena logem vaší společnosti. Nicméně přesto doporučujeme logo vaší společnosti na láhev umístit, protože pokud tak neučiníte, bude vás tento dárek stát o 57 korun navíc (dodanění daní z příjmů 19 % z 300 Kč). Při bezúplatném poskytnutí reklamních nebo propagačních předmětů se nemusí odvádět DPH na výstupu. Společnost (plátce daně), která reklamní nebo propagační předmět poskytla, však má při pořízení tohoto předmětu nárok na odpočet daně na vstupu.

Vánoční kolekci, či lístek do divadla?

Velmi často se setkáváme s tím, že zaměstnavatel před Vánocemi poskytne čokoládovou kolekci. Je ale tento dárek pro zaměstnance opravdu vhodným dárkem, pokud čokoládová kolekce nesplňuje definici reklamního předmětu uvedeného výše? Zvažte sami, náklad je pro zaměstnavatele daňově neuznatelným, a to včetně daně z přidané hodnoty. A nejen to, samotnému obdarovanému je nutno připočíst hodnotu tohoto daru k jeho zdanitelné mzdě a současně zahrnout do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného. Pokud tedy zaměstnavatel chce skutečně obdarovat svého zaměstnance, pak raději doporučujeme věnovat mu permanentku do fitcentra, lístek do divadla či voucher na zakoupení zájezdu třeba i pro celou rodinu. Pokud tento dárek nepřevýší 20 tisíc korun, bude tento příjem zaměstnance osvobozen od daně z příjmů a povinných odvodů pojistného. Pro zaměstnavatele se však bude jednat o daňově neuznatelný náklad.

Nezapomeňte na charitu

Nejen vaši obchodní partneři a zaměstnanci si zaslouží před Vánocemi vaši přízeň. Obdarovat můžete i děti v dětských domovech či opuštěná zvířata v útulcích. A je jen na vás, zvolíte-li formu finanční částky nebo věcného daru. Nejen, že vaše společnost pomůže těm, kteří to potřebují, ale když dodržíte určitá pravidla, můžete hodnotu daru uplatnit jako položku snižující základ daně. O jaká pravidla se jedná? „Dar“ je nutné darovat právnické osobě na financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, školství, na podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní, tělovýchovné či sportovní. Hodnota daru musí činit nejméně dva tisíce korun. Limitováni jste i v opačném směru. Celková částka darů, kterou si můžete odečíst od základu daně, nesmí překročit pět procent ze základu daně už sníženého od odečitatelné položky či daňové ztráty z minulých let.


O autorovi: Daňové a právní služby, PricewaterhouseCoopers

Autor: Marcela Zbožínková, David Borkovec

Komentáře

Čtěte také

Vědci našli planetu jako Země v obyvatelné zóně Proximy Centauri

Vědci našli planetu jako Země v obyvatelné zóně Proximy Centauri

Astronomové doslova "za humny" Sluneční soustavy objevili planetu přibližně o hmotnosti Země, která obíhá kolem své hvězdy Proxima Centauri v takzvané obyvatelné zóně, a na které… více

Mobilní web