Češi a reklama: věří jí vůbec někdo?

Česká marketingová společnost (ČMS) a ppm factum zveřejnily výsledky letošního výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě, který realizuje již od roku 1993. Čísla hovoří jasně: reklamou jsme přesyceni, ale pořád se jí necháme ovlivnit.

 Pomáhá s výběrem dárků reklama?
20.3.2014 7:52   |  

Reklama je na jedné straně vnímána jako samozřejmá součást moderního života, Češi uznávají její význam pro existenci nezávislých médií i důležitost pro ekonomiku země, ale na straně druhé negativně posuzujeme její vliv jako manipulátora podporujícího zbytečný konzum. Ambivalentní postoje k reklamě zaznamenává ČMS již několik posledních let. V letošním roce se snížilo procento těch, kteří zdůrazňují pozitivní charakteristiky, tedy že reklama je součástí moderního života, hraje roli při podpoře nezávislosti médií a umožňuje existenci tržního hospodářství.

Nedošlo k zásadnímu posunu ve vnímání toho, jak moc reklama manipuluje, ale snížil se počet těch, kteří jsou o její manipulativní funkci zcela přesvědčeni. Stále jde však o 47 procent populace a dalších 39 procent se k tomuto názoru přiklání.

Zvyšuje se také procento těch, kteří jsou přesvědčeni, že reklama v dětských pořadech by měla být zakázána, a uvědomují si i důležitost mediální výchovy ve školách.

Graf: Přesycenost reklamou

Kde nám reklama (ne)vadí

Nejlépe je reklama stále přijímána v místě prodeje, většina populace považuje tento typ reklamy za přiměřený a část populace by dokonce přivítala větší množství, především pokud jde o ochutnávky (31 procent jich „chce více“). Reklama v místě prodeje se dlouhodobě jeví jako „nejperspektivnější“ médium, kde jsou lidé reklamou nejméně přesyceni a jsou ochotni přijímat ji v současné intenzitě a v některých případech přivítají i její zvýšení. Skutečnost, že většina nákupních rozhodnutí se děje v místě prodeje, jen podtrhuje důležitost tohoto zjištění.

Pokud jde o nadlinková média, největší přesycenost deklarovali respondenti u komerčních televizí (Nova, Prima) a naopak nejmenší u rozhlasu a novin. U České televize, která reklamu omezila, je vidět rozdíl v postojích k hodnocení přiměřenosti reklamy.

Určitý prostor pro další reklamu je i u product placementu, u novin a u písemných pozvánek do soutěží. Přesycení reklamou se zvýšilo u internetu (vadí polovině respondentů), naopak „lepší situace“ je u billboardů.

Nákup na základě reklamy

• Nákup na základě reklamy „přiznalo“ v letošním roce méně respondentů než v loňském roce (v roce 2013 to bylo 41 %, letos 34 %).

• Nákup na základě reklamy již tradičně častěji přiznávají ženy (38 %, muži 30 %), zvyšuje se podíl lidí se základním vzděláním, kteří přiznávají nákup na základě reklamy (ZŠ 37 %, SŠ 31%, VŠ 29 %).

• Celkově se „přiznání k nákupu na základě reklamy“ od roku 1994 pohybuje mezi 30–40 procenty, celková tendence je „jemně stoupající“, i když v letošním roce došlo k poklesu.

• To, že se respondenti přiznávají k nákupu na základě reklamy, je zajímavé konfrontovat s jejich postoji k manipulativní funkci reklamy – stále je jasná diskrepance mezi jejich odpověďmi. Zatímco v obecné rovině přisuzuje 86 procent respondentů reklamě schopnost manipulovat s lidmi, vlastní ovlivnění „přiznává“ jen 34 procent.


Čtěte také: Průměrný Čech nakupuje ve třech prodejnách potravin, tvrdí studie Incoma


Autor: Petr Novotný, Strategie

Komentáře

Čtěte také

Trump shání lidi do volebního štábu, hlásí se ale málokdo

Trump shání lidi do volebního štábu, hlásí se ale málokdo aktualizováno

Republikánský prezidentský kandidát Donald Trump se rozhodl sestavit profesionální volební štáb, který by nahradil jeho skromný tým poradců z primárních voleb. Newyorský miliardář… více

Komerční prezentace
Mobilní web